[Teaser]: Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi.

14-08-2021

Share Đạt Mốc Nhận Quà

Thời gian bắt đầu: 10:00 ngày 16/8/2021

Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 31/8/2021

- Khi chia sẻ đạt mốc thì sẽ xuất hiện code cho các thuyền trưởng nhập vào game

- Mỗi ngày sẽ có 1 lượt chia sẻ.

Phần quà khi đạt mốc:

Mốc Phần Thưởng
5000 25.000.000 Beli 25.000.000 Đá Exp 50 Mảnh Tướng SS L1 Rương Lính Chì 6 Sao x1 5000 Gỗ 2000 Kim Loại
10000 50.000.000 Beli 50.000.000 Đá Exp 50 Mảnh Tướng SS L1 Rương Lính Chì 9 Sao x1 15000 Gỗ 3000 Kim Loại
15000 100.000.000 Beli 100.000.000 Đá Exp 50 Mảnh Tướng SS L2 Rương Lính Chì 10 Sao x1 30.000 Gỗ 5000 Kim Loại

Tri Ân Khách Hàng

Vào ngày 26/8/2021, mỗi thuyền trưởng sẽ nhận phần thưởng tri ân khách hàng theo quy ước bên dưới:

Bậc VIP

STT BẬC VIP TƯƠNG ĐƯƠNG VIP INGAME
1 VÀNG VIP 3 - VIP 5
2 BẠCH KIM VIP 6 - VIP 7
3 KIM CƯƠNG VIP 8 - VIP 9
4 TRUYỀN THUYẾT VIP 10 - VIP 11
5 HUYỀN THOẠI VIP 12 - VIP 13
6 TỨ HOÀNG VIP 14 - VIP 15
7 THIÊN LONG NHÂN VIP  16 - VIP 17
8 NGŨ LÃO TINH VIP 18

Phần Thưởng Nhận

Phần thưởng sẽ nhận 1 lần duy nhất vào đúng ngày 26/8/2021 vào 12h00

Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp vào trong hòm thư nhân vật trong game

Đạt mốc VIP nào nhận quà mốc VIP đấy, không cộng dồn


Lưu ý: Phần thưởng sẽ được điều chỉnh và công bố vào ngày 25/8/2021