Thông Tin Alpha Test.

21-08-2020

Nami xin chào các thuyền trưởng,

 

Sau bao nhiêu ngày phục kích, mong ngóng, hóng hớt ngày ra mắt game, nay Nami đã xin được thông tin sự kiện trong những ngày Alpha Test như sau:

MỐC THỜI GIAN DIỄN RA

Sự Kiện 1 - 10h00 ngày 24/08/2020

NỘI DUNG ĐỢT 1

- Tặng quà bao gồm:

        + Beli 72h
        + Đá Exp 72h
        + 40 Thùng Bia
        + 2500 Kim Cương
        + 500 Đá Cường Hóa

- Mở sự kiện để thuyền trưởng có thể sử dụng vật phẩm "Thùng bia"

Sự Kiện 2 - 15h00 ngày 24/8

NỘI DUNG ĐỢT 2

- Tặng quà bao gồm:

        + Beli 72h
        + Đá Exp 72h
        + 100 Xu Vòng Quay
        + 2500 Kim Cương
        + 500 Đá Cường Hóa

- Mở sự kiện để thuyền trưởng có thể sử dụng vật phẩm "Xu Vòng Quay"

Sự Kiện 3 - 18h00 ngày 24/8

NỘI DUNG ĐỢT 3

- Tặng quà bao gồm:

        + Beli 72h
        + Đá Exp 72h
        + 100 Cốc Bia Vàng
        + 2500 Kim Cương
        + 500 Đá Cường Hóa

- Mở sự kiện để thuyền trưởng có thể sử dụng vật phẩm "Cốc Bia Vàng"

Sự Kiện 4 - 7h00 ngày 25/8

NỘI DUNG ĐỢT 4

- Tặng quà bao gồm:

        + Beli 72h
        + Đá Exp 72h
        + 100 Cốc Bia Vàng
        + 100 Xu Vòng Quay
        + 40 Thùng Bia
        + 2500 Kim Cương

- Mở sự kiện để thuyền trưởng có thể hoàn thành tất cả event đang diễn ra & sử dụng kim cương mình đang có để mua thêm vật phẩm tăng sức mạnh cho hạm đội của mình.

Nami kính bút !