[TIN TỨC] CẬP NHẬT TƯỚNG MỚI TRONG CỬA HÀNG ĐẠI HẢI TẶC.

14-10-2020

Xin chào tất cả thuyền trưởng,

 

Nami xin thông báo chi tiết thời gian cập nhật tướng mới trong cửa hàng Đại Hải Tặc như sau:

- Tướng Burgess sẽ được cập nhật vào cửa hàng vào ngày: 00:00 ngày 21/10/2020

- Tướng Franky N.W sẽ được cập nhật vào cửa hàng vào ngày: 00:00 ngày 4/11/2020