[Tin Tức]: Lịch Cập Nhật Germa.

12-01-2022

Xin chào thuyền trưởng,

Nami xin thông báo đến tất cả thuyền trưởng lịch trình dự kiến cập nhật Germa của các tướng như Sau

Lịch Germa

17/12/2021 - Mihawk

07/01/2022 - Doflamingo

21/01/2022 - Sabo

11/02/2022 - Kuma

04/03/2022 - Robin N.W

25/03/2022 - Carina

Tiếp tục cập nhật

Lưu ý:

- Lịch trình trên có thể thay đổi và sẽ được sửa đổi thời gian

- Tướng cũ sẽ tiếp tục được cập nhật tại trang tin tức này

- Chi tiết kỹ năng Germa sẽ được thông báo vào tuần ra mắt

Chúc Thuyền Trưởng Chơi Game Vui