[TIN TỨC]: MỞ KỸ NĂNG BANG CẤP 2.

11-12-2020

Xin chào thuyền trưởng,

Thời gian bắt đầu mở khóa: 13:00 ngày 11/12/20202

 

Các bước để mở khóa kỹ năng bang cấp 2 của 1 vai trò bất kỳ:

1. Thuyền trưởng phải nâng tối đa kỹ năng vai trò đó

2. Sau khi nâng tối đa các kỹ năng vai trò đó, nhấn trực tiếp vào giữa vòng tròn của kỹ năng để chuyển sang giao diện kỹ năng bang cấp 2.

Các thuộc tính ở kỹ năng bang cấp 2

1.Giảm sát thương từ các vai trò khác

Ví dụ: Thuyền trưởng đang nâng ở vai trò Đấu Sĩ thì các kỹ năng sẽ giảm sát thương từ 4 vai trò còn lại.

2.Giảm tỉ lệ bị choáng cho vai trò đang nâng cấp

Ví dụ: Thuyền trưởng đang nâng cấp cho vai trò Đấu Sĩ thì vai trò đó sẽ giảm tỉ lệ bị choáng

3.Giảm tỉ lệ bị đóng băng cho vai trò đang nâng cấp

4.Giảm tỉ lệ bị hóa đá cho vai trò đang nâng cấp

5.Giảm tỉ lệ bị [Sợ Hãi] cho vai trò đang nâng cấp