[Tin Tức]: Tri Ân Thuyền Trưởng Tròn 1 Năm.

17-08-2021

Tri Ân Khách Hàng

Vào ngày 26/8/2021, mỗi thuyền trưởng sẽ nhận phần thưởng tri ân khách hàng theo quy ước bên dưới:

Bậc VIP

STT BẬC VIP TƯƠNG ĐƯƠNG VIP INGAME
1 VÀNG VIP 3 - VIP 5
2 BẠCH KIM VIP 6 - VIP 7
3 KIM CƯƠNG VIP 8 - VIP 9
4 TRUYỀN THUYẾT VIP 10 - VIP 11
5 HUYỀN THOẠI VIP 12 - VIP 13
6 TỨ HOÀNG VIP 14 - VIP 15
7 THIÊN LONG NHÂN VIP  16 - VIP 17
8 NGŨ LÃO TINH VIP 18

Phần Thưởng Nhận

Phần thưởng sẽ nhận 1 lần duy nhất vào đúng ngày 26/8/2021 vào 23h59

Phần thưởng sẽ được gửi trực tiếp vào trong hòm thư nhân vật trong game

Đạt mốc VIP nào nhận quà mốc VIP đấy, không cộng dồn


Lưu ý: Thuyền trưởng cần đạt mốc VIP mong muốn nhận thưởng trước thời gian trên.

STT Bậc VIP Quà VIP
1 Vàng

Beli 72h x1

Đá Exp 72h x1

Cốc Bia Vàng x20

Trái Ác Qủy x10

50 Mảnh Tướng SS L1

2 Bạch Kim

Beli 72h x2

Đá Exp 72h x2

Cốc Bia Vàng x40

Trái Ác Qủy x15

50 Mảnh Tướng SS L1

3 Kim Cương

Beli 72h x4

Đá Exp 72h x4

Cốc Bia Vàng x60

Trái Ác Qủy x20

50 Mảnh Tướng SS L2

Công Nghệ Germa số 1 x3

Búa Gỗ x 1000

4 Truyền Thuyết

Beli 72h x8

Đá Exp 72h x8

Cốc Bia Vàng x100

Trái Ác Qủy x25

Rương Lính Chì 10 Sao x1

100 Mảnh Tướng SS L2

Công Nghệ Germa số 1 x6

Búa Gỗ x 2000

5 Huyền Thoại

Beli 72h x20

Đá Exp 72h x20

Cốc Bia Vàng x200

Trái Ác Qủy x40

Rương Lính Chì 10 Sao x2

Quyền Tùy Chọn Tướng L1 x1

Quyển Tùy Chọn Tướng L2 x1

Công Nghệ Germa số 2 x3

Búa Gỗ x 3000

6 Tứ Hoàng

Beli 72h x40
Đá Exp 72h x40
Cốc Bia Vàng x300
Trái Ác Quỷ x60
Rương Lính Chì 10 Sao x4

Quyền Tùy Chọn Tướng L1 x2

Quyển Tùy Chọn Tướng L2 x2

Công Nghệ Germa số 2 x6

Búa Gỗ x 4000

7

THIÊN LONG NHÂN

Beli 72h x50
Đá Exp 72h x50
Cốc Bia Vàng x400
Trái Ác Quỷ x80
Rương Lính Chì 10 Sao x6

Quyền Tùy Chọn Tướng L1 x3

Quyển Tùy Chọn Tướng L2 x3

Công Nghệ Germa số 3 x3

Búa Gỗ x 5000

8

NGŨ LÃO TINH

Beli 72h x60
Đá Exp 72h x60
Cốc Bia Vàng x500
Trái Ác Quỷ x100
Rương Lính Chì 10 Sao x10

Quyền Tùy Chọn Tướng L1 x4

Quyển Tùy Chọn Tướng L2 x4

Công Nghệ Germa số 3 x6

Búa Gỗ x 6000