[Tính Năng]: Album Đảo Người Cá.

21-10-2021

Xin chào thuyền trưởng,

Nami giới thiệu tất cả thuyền trưởng tính năng mới tại Đảo Người Cá đã cập nhật mang tên "Ghép Hình OnePieice"

Cách Tham Gia

Bước 1: Tại giao diện Phụ Bản, chọn địa điểm "MermaidIsland"

Bước 2: Tại giao diện chọn mục Album để vào tính năng Ghép Hình OnePiece

Tổng Quan Tính Năng

- Tổng cộng sẽ gồm 10 album nhân vật chính và mỗi album chính sẽ có nhiều album phụ.

- Người chơi phải hoàn thành album chính của nhân vật mới có thể mở khóa các album phụ của nhân vật đó.

- Để mở khóa album nhân vật chính cần đạt đủ level của album đó và phải mở khóa album của nhân vật trước đó.

- Mỗi album sẽ mang lại rất nhiều chỉ số hấp dẫn như: Công  - Máu - Tốc Độ - Lục Thức

Chi Tiết

- Tại mỗi album nhân vật, cần sử dụng vật phẩm "Thẻ Huyền Bí" để làm sáng các mảnh ghép của bức tranh.

- Mỗi bức tranh có từ 4 đến 9 mảnh ghép cần được thắp sáng.

- Mỗi lần sử dụng "Thẻ Huyền Bí" sẽ ngẫu nhiên thắp sáng 1 trong các mảnh ghép của album đó. Nếu thắp sáng trùng mãnh ghép đã thắp sáng sẽ nhận lại sẽ nhận lại 30% thẻ huyền bí tại lần thắp sáng đó.

- Đạt mốc theo tiến trình của album đó sẽ nhận thêm "Thẻ Huyền Bí"

Cách Kiếm Thẻ Huyền Bí

- Nhận thưởng tại rương Thám Hiểm (1 tuần khoảng 2100 thẻ huyền bí)

- Tham gia tính năng "Vực Thẳm" (trong bản update sau)

- Tham gia sự kiện mới "Buổi Tiệc Sanji"