[TÍNH NĂNG]: THÔNG THẠO.

06-01-2021

Xin chào thuyền trưởng,

 

Nhân dịp chào đón thuyền viên mới Brook N.W, Nami lại tiếp tục mang đến cho tất cả các thuyền trưởng 1 tính năng mới mang tên "THÔNG THẠO"

Cùng Nami tìm hiểu xem tính năng này sẽ hoạt động như thế nào nhé ?

Thời gian bắt đầu tính năng: 10:00 ngày 8/1/2021

Phần 1: Nhiệm Vụ Mỗi Thuyền Viên

- Thời gian đầu mở tính năng [THÔNG THẠO] sẽ có 9 thuyền viên được thử nghiệm đầu tiên:

+ Magellan

+ Enel

+ Jinbe

+ Moria

+ Fujitora

+ Ace

+ Marco

+ Law

- Mỗi thuyền viên trên đây sẽ có những nhiệm vụ khác nhau phải hoàn thành, sau khi hoàn thành sẽ nhận thưởng

- Phần thưởng của mỗi nhiệm vụ gồm 2 phần: Vật phẩm thưởng và Điểm Leagues

- Thuyền trưởng phải sở hữu thuyền viên đó trong kho tướng mới có thể làm nhiệm vụ thuyền viên đó.

Lưu ý: Thuyền viên từ 5 sao trở lên đều có thể làm nhiệm vụ

Ví dụ: Thuyền trưởng muốn làm nhiệm vụ thuyền viên Jinbe - Khiêu chiến Liên Đấu và thắng 4 lần. Lúc này thuyền trưởng sử dụng Jinbe đang có trong kho thuyền viên của mình và vào tính năng [Liên Đấu] khiêu chiến đủ số lần là nhận thưởng [15 Mảnh Jinbe] và [1 Điểm LEAGUES]

- Mỗi thuyền viên sẽ có 10 vòng nhiệm vụ, mỗi vòng có 3 nhiệm vụ.

- Những vòng sau thì điểm LEAGUES ở mỗi nhiệm vụ sẽ tương ứng với độ khó tăng dần

Phần 2: Mốc Điểm Leagues

- Khi hoàn thành các nhiệm vụ ở Phần 1, thuyền trưởng sẽ nhận được điểm LEAGUES. 

- Đạt mốc điểm LEAGUES nào sẽ nhận phần thưởng mốc đó qua thư nhân vật