Cập Nhật Tính Năng Tăng Sao Thú Cưng.

21-03-2024

 

Thông Tin Cập Nhật

Hệ Thống Tăng Sao

- Tất cả Thú Cưng từ Cấp Bậc SS, S, A, B đều được mở giới hạn Tăng Sao và có thể Tăng Sao từ 5 Sao lên 10 Sao

- Khi Thú Cưng Tăng từ 5 Sao lên 10 Sao, ngoài nguyên liệu Đá Cường Hóa thì còn cần thêm một số lượng Thú Cưng 5 Sao trở lên để làm nguyên liệu tăng cấp Sao

- Thú Cưng Bậc SS khi tăng từ 6 Sao trở lên sẽ được tăng cấp kĩ năng bị động lên LV 2 (Chỉ giới hạn Thú Cưng Bậc SS)

Hệ Thống Kĩ Năng

- Chú Ý: Chỉ Thú Cưng Bậc SS khi tăng lên 6 Sao trở lên thì kĩ năng Thú Cưng mới tăng cấp LV 2. Các Bậc Thú Cưng S, A, B khác khi tăng lên 6 Sao trở lên sẽ không được tăng cấp kĩ năng

- Khi Thú Cưng Bậc SS Tăng Sao lên 6 - 8 - 10 thì sẽ lần lượt tăng kĩ năng 1 - 2 - 3 của Thú Cưng lên LV2

- Kĩ Năng Thú Cưng khi lên LV2 sẽ tăng thêm 50% hiệu quả.