Mở Boss Ngọc Vega Cấp Địa Ngục.

15-06-2023

Thông Tin Cập Nhật

  • Mở Boss Ngọc Địa Ngục: Douglas Bullet Địa Ngục, Wadatsumi Địa Ngục, Pica Địa Ngục
  • Tính năng Debuff của Boss Địa Ngục: Khi Thuyền Trưởng tiêu diệt Boss Địa Ngục có hiệu quả debuff thì sẽ được nhận thêm phần thưởng tùy vào số lượng debuff Thuyền Trưởng chọn để khiêu chiến. Đương nhiên khi số lượng Debuff càng nhiều thì độ khó của Boss càng cao và càng khó bị tiêu diệt hơn.

Boss Ngọc Cấp Độ Địa Ngục

Tính Năng Debuff của Boss Địa Ngục

Hiệu Quả của Debuff

Phần Thưởng Thêm khi tiêu diệt Boss Địa Ngục có Debuff