Mở Giới Hạn Cấp Độ và Chỉ Số của Chiến Hạm.

15-06-2023

Cấp Độ Chiến Hạm

Thông Tin Cập Nhật

  • Mở giới hạn Cấp Độ Chiến Hạm từ cấp 181 lên 240 
  • Cập nhật vật phẩm mới "Gỗ Quý" dùng để tăng Cấp Độ Chiến Hạm từ cấp 181 đến 240
  • Các Thuyền Trưởng có thể nhận được Gỗ Quý thông qua các sự kiện đặc biệt ingame, các gói nạp và quà Đua Top
  • Sau khi tăng Cấp Độ Chiến Hạm lên cấp 240 sẽ có các chỉ số sau đây:
Chiến Hạm Cấp Độ 180 Cấp Độ 240
Sexy Foxy Gây sát thương 809103 lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên và có 36% cơ hội để hóa đá chúng trong 2 lượt, tăng cho 4 đồng minh ngẫu nhiên 75% Sát thương chí mạng trong 2 lượt Gây sát thương 2654700 lên 5 kẻ địch ngẫu nhiên và có 66.5% cơ hội để hóa đá chúng trong 3 lượt, tăng cho 5 đồng minh ngẫu nhiên 104.5% Sát thương chí mạng trong 3 lượt.
Red Force Gây 593271 sát thương lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên và gây độc mục tiêu, gây thêm 548342 sát thương mỗi vòng trong 3 lượt, tăng cho 4 đồng minh ngẫu nhiên với 80% sát thương đối với kẻ địch bị đầu độc trong 3 lượt Gây sát thương 1946541 lên 5 kẻ địch ngẫu nhiên và gây độc mục tiêu, gây thêm 1799114 sát thương mỗi vòng trong 5 lượt, tăng cho 5 đồng minh ngẫu nhiên với 110% sát thương đối với kẻ địch bị đầu độc trong 5 lượt.
Thousand Sunny Gây ra 809043 sát thương đối với 4 kẻ địch ngẫu nhiên và có 36% cơ hội để gây choáng trong 2 lượt, tăng 75% Sát thương chuẩn cho 4 đồng minh ngẫu nhiên trong 2 lượt Gây sát thương 2654490 lên 5 kẻ địch ngẫu nhiên và có 66.5% cơ hội để gây choáng chúng trong 3 lượt, tăng cho 5 đồng minh ngẫu nhiên 104.5% Sát thương chuẩn trong 3 lượt.
Snapper Head Gây sát thương 636574 lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên và có 40% cơ hội câm lặng mục tiêu trong 2 lượt .Đồng thời phục hồi cho 4 đồng mình 63 Nộ Gây sát thương 1555295 lên 5 kẻ địch ngẫu nhiên và có 82% cơ hội câm lặng mục tiêu trong 4 lượt. Đồng thời phục hồi cho 5 đồng minh 100 Nộ.
Perfume Yuda Gây sát thương 402114 lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi 20% máu cho 4 đồng tăng 37% thủ và công 15% trong 3 lượt Gây sát thương 982456 lên 5 kẻ địch ngẫu nhiên và hồi 38% máu cho 5 đồng minh ngẫu nhiên, đồng thời tăng cho họ 49% thủ và 33% công trong 5 lượt.
Germa 66 Gây sát thương 636083 lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên và giảm 37% Thủ ,37 Tốc độ trong 3 lượt.Đồng thời tăng cho 4 đồng minh ngẫu nhiên 25% Công trong 2 lượt Gây sát thương 1554089 lên 5 kẻ địch ngẫu nhiên và giảm 49% Thủ ,97 Tốc độ của mục tiêu trong 5 lượt, tăng cho 5 đồng minh ngẫu nhiên 37% Công trong 5 lượt.

Chỉ Số Chiến Hạm

Thông Tin Cập Nhật

  • Mở giới hạn Chỉ Số Chiến Hạm từ cấp 61 lên 100 
  • Cập nhật vật phẩm mới "Kim Loại Hiếm" dùng để tăng Chỉ Số Chiến Hạm từ cấp 61 đến 100
  • Các Thuyền Trưởng có thể nhận được Kim Loại Hiếm thông qua các sự kiện đặc biệt ingame, các gói nạp và quà Đua Top
  • Sau khi tăng Chỉ Số Chiến Hạm lên cấp 100 sẽ có các chỉ số sau đây:
Thuộc Tính Cấp Độ 60 Cấp Độ 100
Máu +3160980 +6046220
Tấn Công +100320 +197480
Tốc Độ +180 +380