Mở Shop Vegapunk và Cập Nhật Ngọc Vega mới.

29-06-2023

Thông Tin Cập Nhật

  • Mở Shop Vegapunk để Thuyền Trưởng có thể đổi Thẻ Bộ Ngọc Vega mới và các item đặc biệt khác sẽ được cập nhật sau này.
  • Cập nhật vật phẩm mới "Bản Vẽ Vegapunk" dùng để đổi Thẻ Bộ ở Shop Vegapunk ( Thẻ Bộ Mới dùng để chế tạo Ngọc Vega mới)
  • Cập nhật Ngọc Vega mới gồm: Hỏa Phụng Thạch, Huyền Văn Thạch, Ngưng Thần Thạch, Sát Tinh Thạch, Tử Diệu Thạch, Thần Nộ Thạch.
  • Các Thuyền Trưởng có thể nhận được Bản Vẽ Vegapunk thông qua các sự kiện Đua Top đặc biệt ingame: Đua Top Chiêu Mộ Thùng Bia, Đua Top Chiêu Mộ Cốc Bia Vàng, Đua Top Xu Vòng Quay.
  • Hiệu ứng Bộ Ngọc Vega mới sẽ có các chỉ số sau đây:
Ngọc Vega Thẻ Bộ Hiệu ứng Bộ
Huyền Văn Thạch Thẻ Huyền Văn Thạch Tăng 100% Kháng Chí Mạng
Tử Diệu Thạch Thẻ Tử Diệu Thạch Tăng 100% Xuyên Miễn Chống
Ngưng Thần Thạch Thẻ Ngưng Thần Thạch Tăng 15% Giới Hạn Giảm ST Tối Đa
Hỏa Phụng Thạch Thẻ Hỏa Phụng Thạch Tăng 75% Sát Thương DOT
Sát Tinh Thạch Thẻ Sát Tinh Thạch Tăng 20% Tốc Độ
Thần Nộ Thạch Thẻ Thần Nộ Thạch Tăng 50 Nộ và 100% Hồi Nộ