Những Cập Nhật Mới Cho Tính Năng Khiên Chiến Vực Thẳm.

15-06-2023

Thông Tin Cập Nhật

- Thay đổi vị trí vào Vực Thẳm: Để vào Vực Thẳm các Thuyền Trưởng cần phải vào thông qua tính năng Phụ Bản, chọn mục tính năng MermaidIsland ở góc phải màn hình, rồi Thuyền Trưởng sẽ thấy được tính năng Vực Thẳm ở góc phải, bấm vào là có thể tham gia khiêu chiến Vực Thẳm.

  • Bước 1: Vào Phụ Bản

  • Bước 2: Chọn MermaidIsland 

  • Bước 3: tính năng Vực Thẳm

- Giới Hạn Khiêu Chiến: Thêm tính năng Giới Hạn số lần khiêu chiến miễn phí cho mỗi ải là 20 lần, sau 20 lần khiêu chiến thì Thuyền Trưởng cần phải trả thêm 100 kim cương cho mỗi lần khiêu chiến tiếp theo.

(Nếu Thuyền Trưởng muốn hiểu thêm về cách tham gia sự kiện khiêu chiến Vực Thẳm thì vui lòng xem thêm tại đây nhé)