Sự Kiện Chiêu Mộ Vua Hải Tặc.

21-09-2023

Thông Tin Cập Nhật

  • Giới thiệu sự kiện chiêu mộ mới Chiêu Mộ Vua Hải Tặc với tính năng mới đạt Mốc Bảo Hiểm Chiêu Mộ thì Thuyền Trưởng có thể dễ dàng nhận được tướng cần chiêu mộ, kể cả tướng mới ra mắt.
  • Cập nhật vật phẩm mới "Bánh Lái Chiêu Mộ" dùng để chiêu mộ Tướng ở Sự Kiện Chiêu Mộ Vua Hải Tặc ( Bánh Lái Chiêu Mộ có thể nhận được thông qua các gói nạp và sự kiện ingame)
  • Mốc Bảo Hiểm Chiêu Mộ 30: Thuyền Trưởng bấm vào khung giao diện bên trái để vào chọn Tướng cần chiêu mộ. Sau khi chiêu mộ tướng tới lần thứ 30 chắc chắn sẽ xuất hiện Tướng mà Thuyền Trưởng đã chọn. Sau đó Mốc Bảo Hiểm Chiêu Mộ 30 sẽ reset về 0.
  • Mốc Bảo Hiểm Chiêu Mộ 50: Thuyền Trưởng bấm vào khung giao diện bên phải để vào chọn Tướng cần chiêu mộ. Sau khi chiêu mộ tướng tới lần thứ 50 sẽ chắc chắn xuất hiện Tướng mà Thuyền Trưởng đã chọn. Sau đó Mốc Bảo Hiểm Chiêu Mộ 50 sẽ reset về 0. (Đặc biệt ở mốc 50 thì Thuyền Trưởng có thể chọn Tướng Mới ra mắt)
  • Ngoài ra Thuyền Trưởng còn nhận thêm phần thưởng đạt mốc khi chiêu mộ đến mốc 10,25,40,55...
  • Sự Kiện Chiêu Mộ Vua Hải Tặc chỉ mở trong thời gian 1 tuần khi ra mắt Tướng Mới