[TÍNH NĂNG] HOÀN TRẢ TƯỚNG CAO CẤP.

14-09-2020

Nami xin chào các thuyền trưởng,

 

Nami nhận thấy các thuyền trưởng đang rất ngóng mong tính năng cho phép hoàn trả tướng những tướng trên 6 sao thì hôm nay Nami đã đáp ứng rồi đây. Cùng theo dõi xem chi tiết sẽ ra sao nhé:

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Bắt đầu từ: 15:00 ngày 16/9/2020

- Tính năng hoàn trả cao cấp này sẽ cho phép thuyền trưởng hoàn trả những tướng trên 6 sao cụ thể: 6 sao - 7 sao - 8 sao - 9 sao.

- Hoàn trả tướng cao cấp sẽ hoàn trả toàn bộ nguyên liệu từ Beli, Đá Exp, Đá Cường Hóa, tướng sao chép.

- Tướng nguyên liệu 5 & 6 sao vẫn được hoàn trả tuy nhiên sẽ có độ hao hụt nhất định và tướng được hoàn lại là lính chì có số sao tương ứng

- Lính Chì 5 sao & 6 sao sẽ dùng làm tướng nguyên liệu nâng cấp các tướng khác. 

NGUYÊN LIỆU ĐỂ HOÀN TRẢ

6 SAO

- 50 Kim Cương

- 1x Đá Chuyển Sinh

7 SAO

- 50 Kim Cương

- 2x Đá Chuyển Sinh

8 SAO

- 50 Kim Cương

- 3x Đá Chuyển Sinh

9 SAO

- 50 Kim Cương

- 4x Đá Chuyển Sinh

Lưu ý:

- Trong tính năng này ngoài Kim Cương thì items Đá Chuyển Sinh  sẽ là items cần thiết để hoàn trả tướng từ 6 sao đến 9 sao.

- Items này có thể kiếm được thông qua thành tựu nâng cấp tướng, event & các gói nạp trong thời gian sắp tới.

- Hao hụt tướng nguyên liệu như sau:

+ 6 sao lỗ 1 food

+ 7 sao lỗ 2 food

+ 8 sao lỗ 3 food 

+ 9 sao lỗ 4 food

- Lính Chì không thể nâng sao