TÍNH NĂNG MỚI: NGỌC VEGA.

27-10-2022

TÍNH NĂNG MỚI: NGỌC VEGA


Hướng Dẫn Tham Gia:

Bước 1: Tại giao diện chính Thuyền Trưởng chọn "Ngọc Vega"

Bước 2: 
Tại giao diện "Ngọc Vega" sẽ gồm có 3 mục "Trang bị Gem" - "Chế tác Gem" - "Thách đấu Boss"

Tổng Quan Tính Năng:

1. Trang Bị Gem:
- Cần Thuyền viên đạt cấp độ 250 mới sử dụng được Ngọc.
- Lựa chọn những viên Ngọc ưng ý để trang bị cho Thuyền Viên của mình giúp tăng chỉ số vượt trội.

2. Chế Tạo Gem:
- Sử dụng các vật phẩm Đá Nâng Đồ, Bụi Ma Thuật, Vụn Đá Quý yêu cầu để có thể luyện ra các viên Ngọc. 
- Ngoài ra, bằng cách thêm 1 số nguyên liệu đặc biệt có thể ra những viên Ngọc mình mong muốn. Thuyền Trưởng sử dụng các loại Đá, Thẻ Ngọc (Theo Nghề), Thẻ Đá để có thể chế tác ra các Ngọc.

3. Thách Đấu Boss:
- Sẽ gồm các Boss khác nhau với những đặc điểm riêng biệt, Thuyền Trưởng cần có các đội hình phù hợp để khiêu chiến nhằm đạt kết quả tốt nhất.
- Mỗi Boss sẽ có các phần quà Đặc trưng riêng cho từng loại, ngoài ra sẽ cung cấp thêm các vật phẩm cơ bản nhầm Luyện Ngọc. 

4. Cách Nhận:
- Treo Ải sẽ có tỉ lệ nhận được Vụn Đá Quý
- Các loại Đá, Thẻ Ngọc (Theo Nghề), Thẻ Đá sẽ xuất hiện dần trong các sự kiện ingame và gói nạp.

Thông Tin Chi Tiết Tính Năng:

1. Trang Bị Gem:
- Mỗi Thuyền viên sẽ chỉ dùng được Ngọc tương ứng với Nghề của mình.
- Có thể lựa chọn Ngọc phù hợp để trang bị cho Thuyền Viên, nếu đủ điều kiện sẽ nhận thêm chỉ số của bộ Ngọc.
- Những Ngọc thừa có phẩm chất thấp có thể bán được.2. Chế Tạo Gem:
2.1 - Cần sử dụng 3 nguyên liệu bắt buộc để chế luyện Ngọc: Vụn Đá Quý - Bụi Ma Thuật - Đá Nâng Đồ.
2.2 - Ngoài ra có thể sử dụng thêm các vật không bắt buộc để có thể luyện Ngọc:
- Đá Tăng Phẩm: 
+ Đá Xanh Lục: 75% ra Ngọc Phẩm 2, 17% ra Ngọc Phẩm 3, 7,5% ra Ngọc Phẩm 4, 0,5% ra Ngọc Phẩm 5.

+ Đá Xanh Dương: 76% ra Ngọc Phẩm 3, 20,5% ra Ngọc Phẩm 4, 3% ra Ngọc Phẩm 5, 0,5% ra Ngọc Phẩm 6.

+ Đá Tím: 75% ra Ngọc Phẩm 4, 23% ra Ngọc Phẩm 5, 2% ra Ngọc Phẩm 6.

+ Đá Cam: 85% ra Ngọc Phẩm 5, 15% ra Ngọc Phẩm 6.

+ Đá Cầu Vồng: 100% ra Ngọc Phẩm 6.

- Thẻ Nghề Ngọc: Khi sử dụng 100% nhận 1 Ngọc theo Hệ. 
- Thẻ Set Ngọc: Khi sử dụng 100% nhận 1 Ngọc theo Set.
2.3 - Ngọc Luyện ra sẽ có 2 phần gồm:
+ Chỉ số cơ bản: Gồm 4 dòng chỉ số ngẫu nhiên, tùy theo phẩm chất của viên Ngọc sẽ có 1 giá trị tương ứng
+ Trang bị theo bộ: Mỗi viên Ngọc sẽ ứng với 1 bộ Ngọc.

3. Trang Bị Ngọc Theo Bộ:
- Ngoài 4 dòng chỉ số cơ bản thì bất cứ Ngọc Vega nào cũng sở hữu thêm 1 Thuộc Tính Đặc Biệt, dòng Thuộc Tính Đặc Biệt này chỉ xuất hiện khi Tướng được trang bị đủ 6 viên Ngọc theo Bộ như sau:

+Bộ Thạch Anh Cam: Gia Tăng 45% Công Cơ Bản 
+Bộ Ngọc Xanh Biển: Gia Tăng 50% Máu Cơ Bản
+Bộ Ngọc Đá Quang: Gia Tăng 50% Thủ Cơ Bản
+Bộ Thạch Anh Xanh: Gia Tăng 100% Kháng Câm Lặng
+Bộ Ngọc Lục Bảo: Gia Tăng 100% Kháng Hóa Đá
+Bộ Hoàng Ngọc: Gia Tăng 100% Kháng Choáng
+Bộ Ngọc Bích Đỏ: Gia Tăng 100% Kháng Đóng Băng
+Bộ Đá Đào Hoa: Giảm 50% Sát Thương Cháy, Độc, Chảy Máu
+Bộ Ngọc Hồng Lưu: Gia Tăng 20% Hút Máu
+Bộ Thạch Anh Tím: Gia Tăng 75 Tốc Độ
+Bộ Lam Ngọc: Gia Tăng 35% Miễn Chống
+Bộ Thạch Anh Vàng: Gia Tăng 60% Sát Thương Chí Mạng
+Bộ Hồng Ngọc: Gia Tăng 50 Nộ
+Bộ Đá Hổ Phách: Gia Tăng 35% Chí Mạng
+Bộ Ngọc Phỉ Thúy: Gia Tăng 50% Kháng Xuyên Thủ

**Lưu Ý:
- Chỉ Số Cơ Bản là chỉ số mà các tính năng khác không được tính vào. VD: Các chỉ số gia tăng từ tính năng Album và Nội Thất sẽ không được tính.