Tính Năng Mới: Thú Cưng.

25-08-2023

Hệ Thống Thú Cưng

 

Hướng Dẫn Tham Gia

  • Bước 1: Tại giao diện chính, Thuyền Trưởng chọn mục Hoạt Động -> Thú Cưng (Thuyền Trưởng cần đạt cấp 50)

 • Bước 2: Tai giao diện thứ 2 chọn bảng Thú Cưng

 • Bước 3: Chọn Khu Vực muốn vào, có 2 Khu Vực Đảo HoangBiển Sâu tương ứng cho loại Thú Cưng mà Thuyền Trưởng muốn

 • Bước 4: Vào Khu Vực Đảo Hoang hoặc Biển Sâu để trải nghiệm tính năng Triệu Hồi Thú Cưng, Thư Viện và các tinh năng tăng trưởng khác của Thú Cưng

 • Bước 5: Triệu Hồi Thú Cưng. Thuyền Trưởng cần tốn vật phẩm La Bàn để tiến hành triệu hồi. Khi triệu hồi, Thuyền Trưởng sẽ nhận được Exp Thú Cưng, Mảnh Thú Cưng và Thú Cưng ngẫu nhiên các loại. Ngoài ra, mỗi 8 giờ thì Thuyền Trưởng sẽ có được 1 lần triệu hồi Miễn Phí.

 • Bước 6: Thư Viện Thú Cưng, dùng để theo dõi các loại Thú Cưng đang có và sắp có (sẽ được cập nhật và mở ra sau này). Cũng như khi nhận được Mảnh Thú Cưng thì Thuyền Trưởng có thể thấy được số Mảnh Thú Cưng đang có và tiến hành ghép lại để triệu hồi Thú Cưng. (Mỗi Thú Cưng cần 50 Mảnh Thú Cưng ghép lại)

 

Tổng Quan Về Thú Cưng

 • Khi mang theo, Thú Cưng sẽ tăng chỉ số cho Tướng và nhận thêm tác dụng kỹ năng của Thú Cưng
 • Thú Cưng có 4 Cấp Bậc : SS>>S>>A>>B, Cấp Bậc càng cao thì điểm trưởng thành có biên độ càng lớn và chỉ số càng nhiều
 • Thú Cưng gồm có 3 Hệ chính: Công kích, sinh tồn và nhanh nhẹn. Mỗi Hệ có điểm chỉ số khác nhau phù hợp với hệ đó, bao gồm 4 chỉ số cơ bản: công, thủ, máu, tốc.
 • Điểm trưởng thành càng cao chỉ số của Thú Cưng khi lên cấp càng cao. Thú Cưng được triệu hồi ra sẽ có điểm trưởng thành ngẫu nhiên từ giá trị min-max, có thể thông qua bồi dưỡng để có xác suất tăng điểm trưởng thành.
 • Mỗi Thú Cưng đều có các kỹ năng khác nhau. Cấp Bậc Thú Cưng càng cao thì kỹ năng sở hữu càng nhiều. cấp SS và S có 3 kỹ năng, cấp B có 2 kỹ năng, cấp A chỉ có 1 kỹ năng.

Các Tính Năng Tăng Trưởng Thú Cưng

 • Tăng Cấp: Chức năng nâng cấp giúp tăng level cùng chỉ số của thú cưng, Dùng vật phẩm Exp Thú Cưng để tăng cấp.
 • Trưởng Thành: Chức năng trưởng thành giúp tái tạo lại điểm trưởng thành của thú cưng, điểm trưởng thành càng cao, chỉ số của thú cưng càng cao. Dùng vật phẩm Thuốc Tăng Cường
 • Tẩy Luyện: Chức năng tẩy luyện giúp thuyền trưởng thay thể chỉ số cơ bản của thú cưng. Dùng vật phẩm Thuốc Tái Tạo
 • Lĩnh Ngộ: Chức năng lĩnh ngộ giúp tăng cấp lĩnh ngộ của thú cưng, chỉ số của thú cưng sẽ tăng thêm khi cấp lĩnh ngộ được tăng. Dùng vật phẩm Thuốc Rumble Ball
 • Tăng Sao: Các thú cưng có thể thức tỉnh, tăng cương chỉ số và mở khóa kĩ năng mới. Dùng đá cường hóa và Thú Cưng để tăng
 • Thuyền Trưởng có thể nhận được các vật phẩm tăng cấp thông qua các sự kiện in game hoặc khiêu chiến Boss Vành Đai Tĩnh Lặng nhận được