[TÍNH NĂNG MỚI]: THỬ THÁCH.

17-02-2021

Xin chào thuyền trưởng,

QUY TẮC TÍNH NĂNG : THỬ THÁCH

CẤP ĐỘ YÊU CẦU : 65

CÁCH THỨC THAM GIA 

  • - Tại giao diện chính, Thuyền Trưởng chọn Phụ Bản.

  • - Tại giao diện Phụ Bản, Thuyền Trưởng chọn vào chế độ Luyện Tập

  • - Tại giao diện chế độ Luyện Tập, Thuyền Trưởng chọn tính năng Thử Thách để tham gia.

QUY TẮC

- Tính năng Thử Thách sẽ được làm mới sau mỗi 48 tiếng.

- Tính năng Thử Thách gồm có 3 Tầng, mỗi Tầng sẽ có 10 Ải khác nhau. Ải cuối của mỗi tầng sẽ có Boss canh giữ, tiêu diệt Boss mỗi Tầng để tiến vào Tầng tiếp theo. Tại Tầng 3 sẽ xuất hiện thêm Boss Mini, tiêu diệt Boss Mini để nhận thêm  Phần Thưởng & Đặc Quyền.

- Tại các Ải, Thuyền Trưởng sẽ gặp các đối thủ có sức mạnh đội hình khác nhau.

- Đánh bại các đối thủ & BOSS tại các Ải để nhận Phần Thưởng & Đặc Quyền.

- Khi chiến thắng các đối thủ sẽ có các Thẻ Hỗ Trợ để Thuyền Trưởng lựa chọn. Thu thập Thẻ Hỗ Trợ để tăng sức mạnh đội hình và chiến thắng tới Ải cuối cùng Thuyền Trưởng nhé. 

- Những Thẻ Hỗ Trợ chỉ có tác dụng trong chế độ Thử Thách  và sẽ được làm mới kho Thẻ Hỗ Trợ đã thu thập ở lần mở tính năng tiếp theo. 

- Tại mỗi Ải sẽ xuất hiện ngẫu nhiên Ốc Sên Truyền Tin, Thuyền Trưởng có thể chiêu mộ tạm thời 1 Thuyền Viên để hỗ trợ Thuyền Trưởng chiến đấu tại tính năng Thử Thách.

Lưu ý: Thuyền viên lấy từ "Ốc Sên Truyền Tin" sẽ chỉ tác dụng trong tính năng Thử Thách

ĐẶC QUYỀN

- Bình Hồi Sinh : Hồi sinh tất cả Thuyền Viên đã chết & hồi đầy máu cho tất cả Thuyền Viên còn sống.

- Ốc Sên Truyền Tin : Chiêu mộ tạm thời 1 thuyền viên hỗ trợ Thuyền Trưởng chiến đầu tại tính năng Thử Thách

- Cơm Rang : Hồi phục 50% máu cho tất cả Thuyền Viên còn sống.

- Lọ Hồi Sinh : Hồi sinh 1 Thuyền Viên bất kỳ. Nếu không có thuyền viên nào bị chết, thì thuyền viên đang bị thương nặng nhất sẽ được hồi đầy máu.

- Thẻ Hỗ Trợ : Thẻ Hỗ Trợ có nhiều phẩm chất ( Lam, Tím, Vàng ) tỉ lệ thuận với sức mạnh đối thủ mà Thuyền Trưởng đánh bại tại các Ải. Các Thẻ Hỗ Trợ sẽ có các hiệu ứng & phạm vị tác dụng khác nhau.

Ví dụ:
- Thẻ Hỗ Trợ "Mắt Quái Thú"  : Tăng Chính Xác 30% , Chí Mạng 10% | Phạm Vi Tác Dụng : Tất Cả Thuyền Viên 

- Thẻ Hỗ Trợ "Cường Lực" : Tăng 5% Công | Phạm Vi Tác Dụng : Thuyền Viên Hệ Nhanh Nhẹn

PHẦN THƯỞNG

Lưu ý: Đây là phần thưởng thử nghiệm trong giai đoạn thử nghiệm tính năng Thử Thách. Phần thưởng sẽ thay đổi khi ra mắt chính thức tính năng.

Phần thưởng thử nghiệm gồm: 
+Khi đánh bại đối thủ tại các Ải : Beli 2h + Đá Exp 2h 
+Khi đánh bại Boss mỗi Tầng :
- Tầng 1 : 250 Gỗ + 100 Kim Loại + 1 Trái Ác Quỷ
- Tầng 2 : 500 Gỗ + 150 Kim Loại + 1 Trái Ác Quỷ
- Tầng 3 : 750 Gỗ + 250 Kim Loại + 3 Trái Ác Quỷ
+ Khi đánh bại Boss Mini : 10 Mảnh Tướng SS L1