huyền thoại hải tặc
game one piece thế hệ mới
29.06 - 06.07

Xin chào, Khách

Cập nhật

Hướng dẫn
Hộp Quà Thùng Bia

- Thùng bia x20

- Vòng Quay x100

- Cốc Bia Vàng x40

Quà Tướng Tùy Chọn 1

- Tướng Tùy Chọn SS L1 x1

- Beli 72h x2

- EXP 72h x2

Hộp Quà Hạm Đội

- Nước Mắt x500K

- Rương Hạm Đội x1

- Huy Hiệu Rank SS x100

Rương Quà Đặc Biệt 2

- Mảnh SS Ngẫu Nhiên L1 x50

- Mảnh SS Ngẫu Nhiên L2 x50

- Rương Sách Hệ Tùy Chọn x50

- Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn x50

- Vòng Quay x50

Rương Quà Đặc Biệt 1

- Bảo Vật Đỏ SS Ngẫu Nhiên x1

- Nước Mắt x400K

- Thùng Bia x10

- Beli 72h x5

- EXP 72h x5

Quà Tướng Tùy Chọn 2

- Tướng Tùy Chọn SS L2 x1

- Beli 72h x2

- EXP 72h x2

Hộp Quà Chiến Hạm

- Rương Chiến Hạm x1

- Kim Loại x5K

- Búa Gỗ x5K

Đá Nâng Đồ

- Đá Nâng Đồ x1M

Huy Hiệu Rank SS

- Huy Hiệu Rank SS x100

Vòng Quay

- Vòng Quay x200

MUA 4 MÓN CÙNG LÚC GIẢM GIÁ CÒN 1000 gosu
Tổng :
Làm mới
Mua
Mỗi ngày miễn phí làm mới shop 2 lần

Những lần tiếp theo tốn 30 /1 lần