huyền thoại hải tặc
game one piece thế hệ mới
08.12 - 15.12

Xin chào, Khách

Cập nhật

Hướng dẫn
Quà Huyền Bí

- Thẻ Huyền Bí x4000

- Đá Năng Lượng x400

- Rương Đá Hộ Mệnh Tùy Chọn x10

Quà Huyền Thoại

- La Bàn x5

- Túi Mảnh Thú Cưng x1

- Rương Food Tướng x3

Quà Tướng Tùy Chọn 1

- Tướng Tùy Chọn SS L1 x1

- Beli 72h x2

- EXP 72h x2

Quà Đặc Biệt 2

- Mảnh Tướng Kaido Hybird x50

- Đá Tím x5

- Vé Đánh Boss Ngọc x10

- Rương Thẻ Nghề Ngọc x5

- Rương Thẻ Bộ Ngọc x5

Quà Đặc Biệt 1

- Tướng Tùy Chọn SS L2 x1

- Lính Chì 10 Sao x1

- Lính Chì 9 Sao x1

- Lính Chì 6 Sao x1

- Rương Trang Bị x5

Quà Hải Tặc

- Đá Xanh Dương x5

- Vụn Đá Quý x5000

- Rương Kim Cương x3

Quà Hạm Đội

- Búa Gỗ x4000

- Gỗ Quý x600

- Kim Loại Hiếm x300

Đá Nâng Đồ

- Đá Nâng Đồ x1M

Xu Vòng Quay Siêu Cấp

- Xu Vòng Quay Siêu Cấp x50

Xu Vòng Quay

- Xu Vòng Quay x120

MUA 4 MÓN CÙNG LÚC GIẢM GIÁ CÒN 1000 gosu
Tổng :
Làm mới
Mua
Mỗi ngày miễn phí làm mới shop 2 lần

Những lần tiếp theo tốn 30 /1 lần