huyền thoại hải tặc
game one piece thế hệ mới
08.03 - 15.03

Xin chào, Khách

Cập nhật

Hướng dẫn
Quà Thùng Bia

- Thùng bia x20

- Vòng Quay x80

- Cốc Bia Vàng x50

Quà Tướng Tùy Chọn 1

- Tướng Tùy Chọn SS L1 x1

- Beli 72h x2

- EXP 72h x2

Quà Hạm Đội

- Búa Gỗ x5000

- Huy Hiệu Hạm Đội x10000

- Túi Thuyền Trưởng x20

Quà Nami Wano 2

- Mảnh Tướng Nami Wano x50

- Đá Tím x5

- Rương Đá Nghề x5

- Rương Đá Hệ x5

- Vé Đánh Boss Ngọc x10

Quà Nami Wano 1

- Mảnh Tướng Nami Wano x50

- Lính Chì 10 Sao x1

- Lính Chì 9 Sao x1

- Lính Chì 6 Sao x1

- Trái Ác Quỷ x30

Quà Tướng Tùy Chọn 2

- Tướng Tùy Chọn SS L2 x1

- Beli 72h x2

- EXP 72h x2

Quà Huyền Bí

- Thẻ Huyền Bí x5000

- Kim Loại x1000

- Gỗ x5000

Đá Nâng Đồ

- Đá Nâng Đồ x1M

Huy hiệu rank SS

- Huy hiệu rank SS x100

Vòng Quay

- Vòng Quay x200

MUA 4 MÓN CÙNG LÚC GIẢM GIÁ CÒN 1000 gosu
Tổng :
Làm mới
Mua
Mỗi ngày miễn phí làm mới shop 2 lần

Những lần tiếp theo tốn 30 /1 lần