huyền thoại hải tặc
game one piece thế hệ mới
11.08 - 18.08

Xin chào, Khách

Cập nhật

Hướng dẫn
Quà Huyền Bí

- Thẻ Huyền Bí x4000

- Đá Năng Lượng x400

- Trái Ác Quỷ x20

Quà Gỗ Quý

- Gỗ Quý x600

- Gỗ x10000

- Rương Food Tướng x2

Quà Tướng Tùy Chọn 1

- Tướng Tùy Chọn SS L1 x1

- Beli 72h x2

- EXP 72h x2

Quà Đặc Biệt 2

- Mảnh Tướng Usopp Wano x50

- Đá Tím x5

- Đá Xanh Dương x5

- Rương Thẻ Nghề Ngọc x5

- Rương Thẻ Bộ Ngọc x5

Quà Đặc Biệt 1

- Mảnh Tướng Usopp Wano x50

- Lính Chì 10 Sao x1

- Lính Chì 9 Sao x1

- Lính Chì 6 Sao x1

- Lon Germa x1

Quà Kim Loại Hiếm

- Kim Loại Hiếm x300

- Kim Loại x3000

- Rương Kim Cương x2

Quà Hạm Đội

- Búa Gỗ x4000

- Huy Hiệu Hạm Đội x15000

- Túi Thuyền Trưởng x20

Đá Nâng Đồ

- Đá Nâng Đồ x1M

Xu Vòng Quay Siêu Cấp

- Xu Vòng Quay Siêu Cấp x50

Xu Vòng Quay

- Xu Vòng Quay x120

MUA 4 MÓN CÙNG LÚC GIẢM GIÁ CÒN 1000 gosu
Tổng :
Làm mới
Mua
Mỗi ngày miễn phí làm mới shop 2 lần

Những lần tiếp theo tốn 30 /1 lần