Thuyền Trưởng, vui lòng đăng nhập để xem cấp Vip

Gói quà vip

Quà Vip Tháng

Quà Tri Ân Vip

Quà vip tháng 09

VIP

Vàng

từ Vip 3-5

Chi tiết

VIP

Bạch Kim

từ Vip 6-7

Chi tiết

VIP

Kim Cương

từ Vip 8-9

Chi tiết

VIP

Truyền Thuyết

từ Vip 10-11

Chi tiết

VIP

Huyền Thoại

từ Vip 12-13

Chi tiết

VIP

TỨ HOÀNG

từ Vip 14-15

Chi tiết

VIP

Thiên Long Nhân

từ Vip 16-17

Chi tiết

VIP

Ngũ Lão Tinh

từ Vip 18

Chi tiết

Quà tri ân vip

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Thuyền Trưởng cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Hải Tặc Đại Chiến cho Thuyền Trưởng sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin