[SK Web]: Mở Cửa Hàng Đồng Giá Tháng 4/2024.

12-04-2024

Thời Gian

- Thời gian mở cửa hàng: Từ 15h ngày 12/04/2023 đến 23h59 ngày 19/04/2024

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia mua hàng. Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/cua-hang-dong-gia

- Thuyền trưởng có thể mua các vật phẩm và gói quà trên trang sự kiện với mức giá là 300 Gosu (Tất cả đều đồng giá)

- Các vật phẩm và gói quà trên trang sự kiện đều có các mức giá khác nhau gồm  500 - 600 - 700 - 900 - 1000 - 1500 Gosu. (Nếu may mắn Thuyền Trưởng có thể mua được gói quà trị giá 1500 Gosu chỉ với 300 Gosu mà thôi.)

- Mỗi ngày Thuyền Trưởng đều có 2 lần làm mới quà miễn phí để có tỷ lệ nhận được quà giá trị cao. Sau đó, nếu Thuyền Trưởng muốn làm mới tiếp thì phải bỏ 30 Gosu để làm mới nhé.

- Mỗi lần mua thì Thuyền Trưởng có thể mua tối đa 4 món vật phẩm hoặc gói quà. Nếu Thuyền Trưởng mua cùng lúc 4 món thì sẽ được giảm giá tiếp còn 1000 Gosu thay vì 1200 Gosu.

- Thuyền Trưởng có thể kiểm tra lại quá trình mua của mình thông qua nút Lịch Sử.

- Trong Lịch Sử: mục Vật Phẩm sẽ hiển thị các món mà Thuyền Trưởng đã mua, mục Thanh Toán sẽ hiển thị giao dịch liên quan đến Gosu như mua và làm mới để Thuyền Trưởng có thể dễ dàng theo dõi

Lưu ý:

  • Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào Thư của nhân vật đã được chọn vào game trên trang sự kiện. 
  • Thuyền trưởng khi mua các vật phẩm và gói quà trên trang sự kiện sẽ không tính vào sự kiện Nạp Ingame và Nạp Lần Đầu nhé.
  • Quá trình chuyển quà vào thư cho Thuyền Trưởng sẽ cần thời gian chờ, nên nếu sau 24h mà Thuyền Trưởng không nhận được quà hoặc có sự cố gì phát sinh thì vui lòng liên hệ ngay với bộ phận Hỗ Trợ hoặc Fanpage nhé

Gói Quà (Tất cả đều đồng giá 300 Gosu)

Hình Tên Gói Quà Vật Phẩm Giới Hạn Giá Gốc
Xu Vòng Quay Siêu Cấp Xu Vòng Quay Siêu Cấp x50 N/A 500 Gosu
Nước Mắt Mansherry Nước Mắt Mansherry x800000 N/A 500 Gosu
Thùng Bia Thùng Bia x20 N/A 500 Gosu
Mảnh SS Ngẫu Nhiên L1 Mảnh SS Ngẫu Nhiên L1 x50 N/A 500 Gosu
Vòng Quay Xu Vòng Quay x120 N/A 500 Gosu
Bụi Ma Thuật Bụi Ma Thuật x20000 N/A 500 Gosu
Exp Thú Cưng Exp Thú Cưng x10000 N/A 500  Gosu
Đá Nâng Đồ Đá Nâng Đồ x1M N/A 500 Gosu
La Bàn La Bàn x5 N/A 500 Gosu
Mảnh SS Ngẫu Nhiên L2 Mảnh SS Ngẫu Nhiên L2 x50 N/A 600 Gosu
Đá Xanh Lục Đá Xanh Lục x15 N/A 500 Gosu
Cốc Bia Vàng Cốc Bia Vàng x60 N/A 500 Gosu
Hộp Quà Huyền Thoại Búa Gỗ x3000
Gỗ Quý x400
Rương Food Tướng x3
30 700 Gosu
Hộp Quà Hải Tặc Đá Xanh Dương x5
Kim Loại Hiếm x200
Rương Kim Cương x3
30 700 Gosu
Hộp Quà Huyền Bí Thẻ Huyền Bí x4000
Đá Năng Lượng x400
Rương Đá Hộ Mệnh Tùy Chọn x10
20 900 Gosu
Hộp Quà Thú Cưng La Bàn x10
Thuốc Tăng Cường x10
Túi Mảnh Thú Cưng SS x5
10 1000 Gosu
Quà Tướng Tùy Chọn 1 Tướng Tùy Chọn SS L1 x1
Beli 72h x2
EXP 72h x2
10 1000 Gosu
Quà Tướng Tùy Chọn 2 Tướng Tùy Chọn SS L2 x1
Beli 72h x2
EXP 72h x2
10 1200 Gosu
Quà Đặc Biệt 1 Mảnh Tướng Bartolomeo Wano x50
Lính Chì 10 Sao x1
Lính Chì 9 Sao x1
Rương Lính Chì 6 Sao x1
Rương Trang Bị x5
1 1500 Gosu
Quà Đặc Biệt 2 Mảnh Tướng Bartolomeo Wano x50
Vé Đánh Boss Ngọc x10
Đá Tím x5
Rương Thẻ Nghề Ngọc x5
Rương Thẻ  Bộ Ngọc x5
1 1500 Gosu