Sự Kiện Back To School.

06-09-2020

Nami xin chào thuyền trưởng,

 

Như vậy năm mới đã bắt đầu, nhân dịp này Nami có sự kiện trong game mang chủ đề "Back To School" rất phù hợp với hiện tại - Sáng đi học & Chiều về nhận quà.

Chi tiết sự kiện như sau nè:

Sự Kiện 1: Tất cả sự kiện mặc định

- Gồm tất cả sự kiện mặc định gồm:

+ Sự kiện Chiêu mộ đại hải tặc

2 vòng - 200 điểm / vòng

+ Sự kiện Chiêu mộ đặc biệt

2 vòng - 80 điểm / vòng

+ Sự kiện Xu vòng quay

2 vòng - 400 điểm / vòng

Đặc biệt: Tại mỗi sự kiện & ở mỗi mốc sẽ có thêm vật phẩm nhân dịp chuỗi sự kiện Back To School là vật phẩm "Sách". Nó dùng để làm gì thì xem tiếp sự kiện bên dưới nhé

Xem chi tiết sự kiện tuần mặc định như sau: TẠI ĐÂY

Sự Kiện 2: Phần quà đăng nhập mỗi ngày

- Thời gian bắt đầu: 00:00 9/9/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/9/2020

- Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày thuyền trưởng sẽ nhận các vật phẩm sau đây

+ 100x vật phẩm "Sách"

+ 1x vật phẩm "Thùng Bia"

Sự Kiện 3: Sự kiện "Back To School"

- Thời gian bắt đầu: 00:00 9/9/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/9/2020

- Vật phẩm "Sách" sẽ được bổ sung thêm vào phần thưởng nhận tại rương ải sau 1 khoảng thời gian offline.

- Trong suốt 7 ngày như thế mỗi lần offline thì hệ thống sẽ thưởng thêm vật phẩm "Sách" mỗi khi nhận thưởng tại rương ải AFK.

- Dùng vật phẩm "Sách" để quy đổi trong cửa hàng gồm các vật phẩm cần thiết như: Beli , Đá Exp,...

- Đây là cơ hội tốt để thuyền trưởng kiếm thêm Beli & Đá Exp miễn phí từ hoạt động sự kiện đó nha.

Lưu ý: Rương ải AFK sẽ chỉ tích lũy trong 10 tiếng là đầy & không tích lũy thêm đâu nha thuyền trưởng.

Sự Kiện 4: Rương Báu

- Thời gian bắt đầu: 00:00 9/9/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/9/2020

- Trong thời gian diễn ra sự kiện thuyền trưởng dùng Kim Cương để mua các vật phẩm hữu dụng & giá rẻ bất ngờ trong lần sự kiện "Back To School" này đó

Sự Kiện 5: Tích Lũy VIP EXP

- Thời gian bắt đầu: 00:00 9/9/2020

- Thời gian kết thúc: 23:59 15/9/2020

- Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ tích lũy thêm VIP EXP từ các gói nạp mà thuyền trưởng đã nạp. Khi đạt mốc VIP EXP nào sẽ nhận thêm quà mốc đó