[Sự Kiện]: Cửa Hàng Đồng Giá.

29-06-2022

Thời Gian

- Thời gian mở cửa hàng: Từ 10h ngày 29/06/2022 đến 10h ngày 06/07/2022

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia mua hàng. Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/cua-hang-dong-gia

- Thuyền trưởng có thể mua các vật phẩm và gói quà trên trang sự kiện với mức giá là 300 Gosu (Tất cả đều đồng giá)

- Các vật phẩm và gói quà trên trang sự kiện đều có các mức giá khác nhau gồm  300 - 350 - 400 - 500 - 700 - 1000 Gosu. (Nếu may mắn Thuyền Trưởng có thể mua được gói quà trị giá 1000 Gosu chỉ với 300 Gosu mà thôi.)

- Mỗi ngày Thuyền Trưởng đều có 2 lần làm mới quà miễn phí để có tỷ lệ nhận được quà giá trị cao. Sau đó, nếu Thuyền Trưởng muốn làm mới tiếp thì phải bỏ 30 Gosu để làm mới nhé.

- Mỗi lần mua thì Thuyền Trưởng có thể mua tối đa 4 món vật phẩm hoặc gói quà. Nếu Thuyền Trưởng mua cùng lúc 4 món thì sẽ được giảm giá tiếp còn 1000 Gosu thay vì 1200 Gosu.

- Thuyền Trưởng có thể kiểm tra lại quá trình mua của mình thông qua nút Lịch Sử.

- Trong Lịch Sử: mục Vật Phẩm sẽ hiển thị các món mà Thuyền Trưởng đã mua, mục Thanh Toán sẽ hiển thị giao dịch liên quan đến Gosu như mua và làm mới để Thuyền Trưởng có thể dễ dàng theo dõi

Lưu ý:

  • Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào Thư của nhân vật đã được chọn vào game trên trang sự kiện. 
  • Quá trình chuyển quà vào thư cho Thuyền Trưởng sẽ cần thời gian chờ, nên nếu sau 24h mà Thuyền Trưởng không nhận được quà hoặc có sự cố gì phát sinh thì vui lòng liên hệ ngay với bộ phận Hỗ Trợ hoặc Fanpage nhé

Gói Quà (Tất cả đều đồng giá 300 Gosu)

Hình Tên Gói Quà Vật Phẩm Giá Gốc
Rương Lính Chì 6 Sao Rương Lính Chì 6 Sao x1 300 Gosu
Nước Mắt Mansherry Nước Mắt Mansherry x800000 300 Gosu
Thùng Bia Thùng Bia x20 350 Gosu
Mảnh SS Ngẫu Nhiên L1 Mảnh SS Ngẫu Nhiên L1 x50 350 Gosu
Vòng Quay Xu Vòng Quay x200 350 Gosu
Thẻ Huyền Bí Thẻ Huyền Bí x5000 350 Gosu
Búa Gỗ Búa Gỗ x5000 350 Gosu
Đá Nâng Đồ Đá Nâng Đồ x1M 350 Gosu
Huy hiệu rank SS Huy hiệu rank SS x100 400 Gosu
Mảnh SS Ngẫu Nhiên L2 Mảnh SS Ngẫu Nhiên L2 x50 450 Gosu
Lính Chì 9 Sao Rương Lính Chì 9 Sao x1 450 Gosu
Cốc Bia Vàng Cốc Bia Vàng x100 500 Gosu
Quà Tướng Tùy Chọn 1 Tướng Tùy Chọn SS L1 x1
Beli 72h x2
EXP 72h x2
600 Gosu
Quà Tướng Tùy Chọn 2 Tướng Tùy Chọn SS L2 x1
Beli 72h x2
EXP 72h x2
700 Gosu
Hộp Quà Thùng Bia Thùng bia x20
Beli 72h x2
EXP 72h x2
700 Gosu
Hộp Quà Chiến Hạm Rương Chiến Hạm x1
Kim Loại x5000
Gỗ x5000
700 Gosu
Hộp Quà Hạm Đội Nước Mắt Mansherry x500000
Rương Hạm Đội x1
Huy hiệu rank SS x100
700 Gosu
Hộp Quà Lính Chì Lính Chì 10 Sao x1
Rương Sách Hệ x50
Rương Huy Hiệu Nghề x50
700 Gosu
Rương Quà Đặc Biệt 1 Bảo Vật Đỏ SS Ngẫu Nhiên x1
Nước Mắt Mansherry x400000
Thùng bia x10
Beli 72h x5
EXP 72h x5
1000 Gosu
Rương Quà Đặc Biệt 2 Mảnh SS Ngẫu Nhiên L1 x50
Mảnh SS Ngẫu Nhiên L2 x50
Rương Sách Hệ Tùy Chọn x50
Rương Huy Hiệu Nghề Tùy Chọn x50
Vòng Quay x50
1000 Gosu