[Sự Kiện]: Shop Đồng Giá Nami Wano.

08-03-2023

Thời Gian

- Thời gian mở cửa hàng: Từ 10h ngày 08/03/2023 đến 10h ngày 15/03/2023

Thể Lệ

- Thuyền trưởng vào trang sự kiện để tham gia mua hàng. Link trang sự kiện: https://haitacdaichien.vn/su-kien/cua-hang-dong-gia

- Thuyền trưởng có thể mua các vật phẩm và gói quà trên trang sự kiện với mức giá là 300 Gosu (Tất cả đều đồng giá)

- Các vật phẩm và gói quà trên trang sự kiện đều có các mức giá khác nhau gồm  300 - 350 - 400 - 500 - 700 - 1000 Gosu. (Nếu may mắn Thuyền Trưởng có thể mua được gói quà trị giá 1000 Gosu chỉ với 300 Gosu mà thôi.)

- Mỗi ngày Thuyền Trưởng đều có 2 lần làm mới quà miễn phí để có tỷ lệ nhận được quà giá trị cao. Sau đó, nếu Thuyền Trưởng muốn làm mới tiếp thì phải bỏ 30 Gosu để làm mới nhé.

- Mỗi lần mua thì Thuyền Trưởng có thể mua tối đa 4 món vật phẩm hoặc gói quà. Nếu Thuyền Trưởng mua cùng lúc 4 món thì sẽ được giảm giá tiếp còn 1000 Gosu thay vì 1200 Gosu.

- Thuyền Trưởng có thể kiểm tra lại quá trình mua của mình thông qua nút Lịch Sử.

- Trong Lịch Sử: mục Vật Phẩm sẽ hiển thị các món mà Thuyền Trưởng đã mua, mục Thanh Toán sẽ hiển thị giao dịch liên quan đến Gosu như mua và làm mới để Thuyền Trưởng có thể dễ dàng theo dõi

Lưu ý:

  • Phần quà là vật phẩm game sẽ được gửi thẳng vào Thư của nhân vật đã được chọn vào game trên trang sự kiện. 
  • Quá trình chuyển quà vào thư cho Thuyền Trưởng sẽ cần thời gian chờ, nên nếu sau 24h mà Thuyền Trưởng không nhận được quà hoặc có sự cố gì phát sinh thì vui lòng liên hệ ngay với bộ phận Hỗ Trợ hoặc Fanpage nhé

Gói Quà (Tất cả đều đồng giá 300 Gosu)

Hình Tên Gói Quà Vật Phẩm Giá Gốc
Rương Lính Chì 6 Sao Rương Lính Chì 6 Sao x1 350 Gosu
Nước Mắt Mansherry Nước Mắt Mansherry x800000 400 Gosu
Thùng Bia Thùng Bia x20 350 Gosu
Mảnh SS Ngẫu Nhiên L1 Mảnh SS Ngẫu Nhiên L1 x50 400 Gosu
Vòng Quay Xu Vòng Quay x200 400 Gosu
Bụi Ma Thuật Bụi Ma Thuật x20000 400 Gosu
Vụn Đá Quý Vụn Đá Quý x3000 400 Gosu
Đá Nâng Đồ Đá Nâng Đồ x1M 400 Gosu
Huy hiệu rank SS Huy hiệu rank SS x100 500 Gosu
Mảnh SS Ngẫu Nhiên L2 Mảnh SS Ngẫu Nhiên L2 x50 500 Gosu
Lính Chì 9 Sao Rương Lính Chì 9 Sao x1 450 Gosu
Cốc Bia Vàng Cốc Bia Vàng x100 500 Gosu
Quà Tướng Tùy Chọn 1 Tướng Tùy Chọn SS L1 x1
Beli 72h x2
EXP 72h x2
600 Gosu
Quà Tướng Tùy Chọn 2 Tướng Tùy Chọn SS L2 x1
Beli 72h x2
EXP 72h x2
700 Gosu
Hộp Quà Thùng Bia Thùng bia x20
Vòng Quay x80
Cốc Bia vàng x50
700 Gosu
Hộp Quà Huyền Bí Thẻ Huyền Bí x5000
Kim Loại x1000
Gỗ x5000
700 Gosu
Hộp Quà Hạm Đội Búa Gỗ x5000
Huy Hiệu Hạm Độ x10000
Túi Thuyền Trưởng x20
700 Gosu
Hộp Quà Lính Chì Lính Chì 10 Sao x1
Rương Sách Hệ TC x50
Rương Huy Hiệu Nghề TC x50
700 Gosu
Quà Nami Wano 1 Mảnh Tướng Nami Wano x50
Lính Chì 10 Sao x1
Lính Chì 9 Sao x1
Rương Lính Chì 6 Sao x1
Trái Ác Quỷ x30
1000 Gosu
Quà Nami Wano 2 Mảnh Tướng Nami Wano x50
Đá Tím x5
Rương Thẻ Nghề Ngọc x5
Rương Thẻ  Bộ Ngọc x5
Vé Đánh Boss Ngọc x10
1000 Gosu
Quà Nami Wano 3 Mảnh Tướng Nami Wano x50
Lon Germa Tự Chọn x1
Xu Quay Siêu Cấp x30
Rương Trang Bị x5
Thư Nhiệm Vụ Khó x10
1000 Gosu